Tüketici hakem heyetlerinde parasal sınırlar artırıldı

Tüketicinin Korunması Hakkında Kanun’da öngörülen tüketici hakem heyetlerine yapılacak başvurulardaki uyuşmazlıkların parasal değerlerinin sınırları ile yönetimsel para cezaları tekrardan değerleme oranında artırıldı.

Tecim Bakanlığı tarafınca mevzuya ilişkin hazırlanan tebliğler, 1 Ocak 2022’den geçerli olmak suretiyle Resmi Gazete’de yayımlandı.

Buna bakılırsa, gelecek yıl için tüketici hakem heyetlerine yapılacak başvurularda kıymeti 10 bin 280 liranın altında bulunan uyuşmazlıklarda ilçe tüketici hakem heyetleri, büyükşehir statüsünde olan illerde 10 bin 280 lira ile 15 bin 430 lira arasındaki uyuşmazlıklarda il tüketici hakem heyetleri görevli olacak.

Büyükşehir statüsünde olmayan illerin merkezlerinde 15 bin 430 liranın altında bulunan uyuşmazlıklarda il tüketici hakem heyetleri, büyükşehir statüsünde olmayan illere bağlı ilçelerde ise 10 bin 280 lira ile 15 bin 430 lira arasındaki uyuşmazlıklarda il tüketici hakem heyetleri görevli olacak.

Başvurular, tüketicinin yerleşim yerinin bulunmuş olduğu yada tüketici işleminin yapıldığı yerdeki tüketici hakem heyetine yapılabilecek.

İlçede tüketici hakem heyetinin kurulmamış olması halinde tüketiciler o ilçe kaymakamlığına başvurabilecek. Meydana getirilen bu başvurular, kaymakamlıklarca gereği yapılmak suretiyle Bakanlıkça belirlenen yetkili tüketici hakem heyetine intikal ettirilecek.

GARANTİ BELGESİ, AİDATSIZ KREDİ KARTI

Öte taraftan Tüketicinin Korunması Hakkında Kanun’da öngörülen yönetimsel para cezaları da tekrardan değerleme oranında artırıldı.

Buna bakılırsa, perakende olarak tüketicilere yönelik satışa arz edilen malların üstüne yada raflarının bulunmuş olduğu bölgelere tüketicinin ödeyeceği tüm vergiler dahil satış fiyatını, birim fiyatını ve bunların uygulanmaya başladığı zamanı, malın üretim yeri ve ayırıcı özelliklerini ve üretim yeri Türkiye olan mallar için Tecim Bakanlığı tarafınca tespit ve duyuru edilen yerli üretim logosunu içeren etiket konulması; etiket konulması mümkün olmayan hallerde aynı detayları kapsayan listelerin görülebilecek şekilde uygun bölgelere asılması gerekiyor. Tüketicilere sunulan hizmetlerin tarife ve fiyatlarını gösteren listelerin de aynı şekilde düzenlenme zorunluluğu bulunuyor. Söz mevzusu yasal yükümlülüklerin ihlali halinde, her bir işlem başına 615 lira yönetimsel para cezası uygulanacak.

Güvence belgesinin ve Türkçe tanıtma ve kullanma kılavuzunun, asla yada mevzuata uygun şekilde düzenlenmemesi halinde üretici ve ithalatçıya söz mevzusu belgelerin tüketiciye asla yada mevzuata uygun şekilde teslim edilmemesi halinde satıcıya 615 lira yönetimsel para cezası verilecek.

Tüketicilere kesinti ödemesi bulunmayan kredi kartı sunulmaması halinde ilgili kuruluşlara uygulanacak yönetimsel para cezası miktarı 15 milyon 571 bin 450 liraya yükseltildi.

Otuz tane ve üstü konut ve inşaat projelerinde, bina tamamlama sigortası yada güvence sağlamayan ön ödemeli konut satış sözleşmesiyle konut yada dönem dinlence satışı icra eden satıcılara da 1 milyon 557 bin 139 lira yönetimsel para cezası uygulanacak.

ALDATICI REKLAMLAR

Aldatıcı ticari reklamlar için yönetimsel para cezaları, mahalli düzeyde gösterim icra eden tv kanalı aracılığı ile yapılmışsa 31 bin 136, ülke düzeyinde gösterim icra eden tv kanalı vesilesiyle gerçekleşmişse 622 bin 853 liraya yükseltildi.

Söz mevzusu ihlal, ülke düzeyinde süreli gösterim vesilesiyle yapılmışsa 311 bin 426, ülke düzeyinde gösterim icra eden radyo ve web vesilesiyle gerçekleşmişse 155 bin 712, mahalli düzeyde radyo ve kısa bildiri vesilesiyle gerçekleşmiş ise 15 bin 566 lira yönetimsel para cezası uygulanacak.

Besin ürünü olmamalarına karşın, haiz oldukları biçim, koku, renk, görünüm, ambalaj, etiket, hacim yada boyutları sebebiyle olduklarından değişik görünen ve bu sebeple tüketiciler, bilhassa çocuklar tarafınca, besin ürünleriyle karıştırılarak tüketicilerin sağlığını ve güvenliğini tehlikeye atan ürünlerin üretilmesi, pazarlanması, ithalatı ve ihracatına yönelik yasağa uymayanlar hakkında her bir işlem başına, 15 bin 566 lira yönetimsel para cezası verilecek.

HER BİR İŞLEM İÇİN 615 LİRA

Genel esasların ihlali durumunda işlem başına uygulanan yönetimsel para cezaları da tekrardan düzenlendi.

Kanunda yazılı olarak düzenlenmesi öngörülen sözleşmeler ile bilgilendirmelerin 12 punto büyüklüğünde düzenlenmemesi, düzenlenen sözleşmelerin bir örneğinin tüketicilere verilmemesi, sözleşmelerde öngörülen koşulların sözleşme süresi içinde tüketiciler aleyhine değiştirilmesi, tüketicilerden talep edilecek her türlü ücret ve harcamaya ilişkin bilgilerin sözleşmenin eki olarak tüketicilere verilmemesi, teşhir edilen bir mal yada hizmetin haklı bir sebep olmaksızın tüketicilere satışından kaçınılması, sipariş edilmeyen mal yada hizmetlerin tüketicilere gönderilmesi yada sunulması, tüketicilerin cayma hakları mevzusunda bilgilendirilmemeleri, taksitle satış sözleşmelerinde tüketiciler tarafınca erken ödeme yapılması durumunda lüzumlu faiz ve komisyon indirimlerinin uygulanmaması, tüketici kredileri ve konut finansmanı sözleşmelerinde sözleşme öncesi informasyon formunun tüketicilere verilmemesi halinde her bir işlem başına 615 lira yönetimsel para cezası uygulanacak.

Belirsiz süreli tüketici kredisi sözleşmelerinde faiz oranında değişim yapılması halinde tüketicilere 30 gün evvelinde yazılı olarak informasyon verilmemesi, verilen süre içinde haksız koşul olduğu tespit edilen sözleşme hükümlerinin tüketici sözleşmelerinden çıkarılmaması ve kanunda düzenlenen tanıtma ve kullanma kılavuzu, güvence belgesi, mesafeli sözleşmeler, paket tur sözleşmeleri ve abonelik sözleşmeleri hükümlerinin ihlali halinde de ceza tutarı, her bir işlem başına 615 lira olacak.

TÜKETİCİ KREDİSİ VE KONUT FİNANSMANI SÖZLEŞMELERİ

Tüketici kredisi ve konut finansmanı sözleşmelerinde kanunun cayma hakkı, faiz oranı, erken ödeme, temerrüt, sigorta yaptırılması hükümlerini ihlal eden ve belirli süreli kredi sözleşmelerine ilişkin oluşturulan hesaplardan ücret ve harcama talep eden kredi veren kuruluşlara her bir işlem başına 3 bin 108 lira yönetimsel para cezası uygulanacak.

Bununla birlikte, ön ödemeli konut satış sözleşmeleri ile dönem dinlence ve uzun soluklu dinlence hizmeti sözleşmelerine ilişkin hükümlere aykırı her bir işlem başına 3 bin 108 lira yönetimsel para cezası uygulanacak. Ön ödemeli konut satış sözleşmesiyle satılmış olup 36 ay içinde teslim edilmeyen konut başına ceza miktarı ise 62 bin 281 lira olarak belirlendi.

Yapı ruhsatı almadan ön ödemeli olarak tüketicilerle konut ve dönem dinlence satım sözleşmeleri imzalayıp kuran satıcılara, tüketicilerle iş yeri haricinde kurulan sözleşme yapabilmek için Tecim Bakanlığından yetki belgesi almayan satıcılara, aynı şekilde Tecim Bakanlığından alınması ihtiyaç duyulan satış sonrası hizmet yeterlilik belgesini almayan üretici ve ithalatçılara 311 bin 425 lira yönetimsel para cezası verilecek.

Yoruma kapalı.

Bebek Bakıcısı
uaeupdates.com deneme bonusu veren siteler deneme bonusu veren siteler deneme bonusu veren siteler seo paket casibom