“Eğitimde eşitsizlik, cumhuriyet tarihi boyunca görülmemiş bir boyuta ulaştı”

Talebe Veli Derneği (Veli- Der) üyeleri, 2022- 2023 eğitim-öğretim yılı ilk periyodunun sona ermesinin arkasından İstanbul Kartal’da bir araya gelmiş olarak Ulusal Eğitim Bakanlığı için (MEB) velilerin hazırladığı karneyi deklare etti. Karneye gore, laik bilimsel eğitimde zayıf not alan Ulusal Eğitim Bakanlığı’nın en başarıya ulaşmış olduğu mevzular içinde ise ‘tarikat ve cemaatlerle ilişkiler’ yer aldı. Okul öncesi dini eğitim uygulamasına son verilmesi istenen açıklamada; yaşam pahalılığının, en oldukca açlık sınırının altında yaşam mücadelesi veren alt gelir grupları ile yoksul ailelerin çocuklarını etkilediği vurgulanarak “Yoksullaşmayla beraber eğitimde eşitsizlik, Cumhuriyet tarihi boyunca görülmemiş bir boyuta ulaştı. Temel gündemimiz, evlatların açlığı” denildi.


Yayınlanma:
20 Ocak 2023 – 17:29


Veli-der’den İstanbul’da eylem:

Abone Ol

google-news

Veli- Der üyeleri, 2022-2023 eğitim-öğretim yılının ilk periyodunun bugün tamamlanmasının arkasından İstanbul’daki Kartal Meydanı’nda bir araya geldi. Veliler, MEB’e yönelik hazırladıkları dönem karnesinin pankartını taşıdı.

Veliler adına hazırlanan ortak açıklamayı dernek üyesi Aysun Eren okudu. Zamların, yaşam pahalılığının en oldukca açlık sınırı altında yaşam mücadelesi veren alt gelir grupları ve yoksul ailelerin çocuklarını etkilediği vurgulanan izahat şu şekilde:

“TEMEL GÜNDEMİMİZ ÇOCUKLARIN AÇLIĞI”

 • Yoksullaşmayla beraber eğitimde eşitsizlik, Cumhuriyet tarihi boyunca görülmemiş bir boyuta ulaştı. Temel gündemimiz, evlatların açlığı. Tutuklu bir ailenin 6 yaşlarında bir evladı, babaannesinin evinde, yetersiz beslenme sebebiyle kaybettiğimizi üzülerek basından öğrendik. Yaşadığımız acı gerçeğe karşın parasız okul yemeği talebi ‘maliyet hesabı’ sebebi öne sürülerek yok sayılmaktadır. Aylardır sürdürdüğümüz savaşım sonucunda, parasız okul yemeğinin yalnızca okul öncesi eğitim ve taşımalı eğitimden yararlanan öğrencilerin devam etmiş olduğu pansiyonlu okullarda dağıtılacağıyla ilgili bir izahat yapılmış oldu. 2020 verilerine gore ülkemizdeki evlatların yüzde 44,3’ü yoksulluk ve açlıkla karşı karşıyadır. Son 3 yıl içinde yoksulluğun, zamların artışı ile birlikte en iyimser durumda bile bu oran minimum her iki çocuğumuzdan birinin açlıkla karşı karşıya kaldığının kanıtıdır. Belirlenen taban fiyatlar üstünden öğle yemeği tutarı 45- 50 TL’den başlıyor. Okul kantinlerinden ulaşılabilecek en ucuz gıda tostun tutarı ise 15- 20 TL. İki-üç çocuklu bir aile için evlatların okulda gerekseme duyduğu beslenmenin aylık maliyeti, ülke nüfusunun yarısından fazlasının asgari ücretle yaşamaya çalmış olduğu bir ülkede aylık gelirlerinin üçte birini aşıyor.

“YETERSİZ BESLENME NEDENİYLE ÇOCUKLARIN BÜYÜK ÇOĞUNLUĞUNDA ÖĞRENME GÜÇLÜĞÜ YAŞANIYOR”

 • Yetersiz beslenme sebebiyle kız öğrencilerin yüzde 85’inde, adam öğrencilerin yüzde 68’inde kansızlık, öğrenme güçlüğü, fizyolojik gelişimlerinde yavaşlama yada durma, derslerde bayılma benzer biçimde sıhhat sorunları yaşamaktadırlar. Tüm okullarda, üniversitelerde acilen parasız bir öğün yiyecek uygulaması başlatılmalıdır.

“EN ÖNEMLİ SORUNLARDAN BİRİ DE İÇME SUYUNA ERİŞİM”

 • Okullarda, minimum yetersiz ve dengesiz beslenme problemi kadar mühim bir mesele olan sıhhatli içme suyuna erişimdir. Devletimizde, okulların yüzde 95’inin bahçelerinde öğrencilerin su ihtiyacını karşılayabilecekleri çeşmeler yoktur. Olanlarda da su tesisatlarının eski olması sebebiyle kent şebeke suyu temiz olsa bile, okula ulaştıktan sonrasında içilebilir olmaktan çıkmaktadır. Kantinlerde 500 ml’lik su 3- 5 TL’dir. Okula harçlıksız gönderilen öğrencilerin kantinden su alması mümkün değildir. Öğrenciler çoğu zaman 500 ml’lik pet şişelerle getirdikleri suyu tüketmektedirler sadece gelişim çağlarında olan bir öğrencinin 2 litre su tüketmesi gerektiği düşünülürse ve bilhassa havaların ısınmış olduğu dönemlerde evden getirilen su yetmemekte, ondan sonra su gereksinimlerini hela çeşmelerinden karşılamaktadırlar. Bu durumda hijyenik olmayan koşullarda hastalığa davetiye çıkarmaktır. Yapılması ihtiyaç duyulan, eskiden olduğu benzer biçimde çeşmeler yapmak ve okulun su tesisatının sık sık bakımını yapmaktır. Veli- Der Edirne Şubemizin ve Edirne Valiliği’nin ortak çalışmasıyla okulların koridorlarına su arıtıcılı sebiller konmuştur. Bir an ilkin evlatlarımızın sıhhatli içme suyuna erişim hakkı tüm okullarda bir an ilkin sağlanmalıdır.

“ÜLKEMİZDE 1,5 MİLYONU AŞKIN KIZ ÇOCUĞU ARTIK OKULLARDA DEĞİL”

 • Devletimizde milyonlarca kız evladı örgün eğitim dışına çıkmıştır. Kız evlatları sertlik, istismar riski altında yaşamakta, çocuk yaşta evliliğe maruz bırakılmaktadır. Ulusal Eğitim Bakanlığı’nın 2021- 2022 eğitim öğretim yılı okullaşma istatistiklerine gore ilkokulda 195 bin, ortaokulda 298 bin, lisede 373 bin kız evladı eğitimin dışındadır. Açık öğretimde okuyan kız evladı sayısı ise 636 bin 270’ tir. Kısaca, 1,5 milyonu aşkın kız evladı artık okullarda değil. 6 yaşlarında ufaklıklara gelinlik giydiren bir karanlığı yaşadığımız günlerde milyonu aşkın kız çocuğunun örgün eğitim dışına çıkmış olduğu bir gerçekliği yaşıyoruz. MEB’in TBMM’de açıklamış olduğu verilere gore ilkokulda 11 bin 654 talebe, ortaokulda 28 bin 421 talebe, lisede 240 bin 668 talebe örgün eğitim dışına çıkmıştır. Aslolan gerçek ise oldukca daha vahimdir. TÜİK 2022 verilerine gore, 15- 19 yaş aralığında 856 bin çocuk örgün eğitim dışına çıkmıştır.
 • Bu evlatlarımızın 556 binini kız evlatları oluşturmaktadır. MEB’in açıklamış olduğu son örgün eğitim istatistiklerinde ise 5- 17 yaş grubunda bir milyon 200 bin 892 çocuk örgün eğitim haricinde. Devamsızlar ve okul kaydı olup gitmeyenler bu sayıya dahil değil. Sıhhat problemi vb. istisnai durumlar üstünden tanım edilen sadece 20 senelik eğitim politikaları sonucunda olağanlaştırılan açık öğretimde kayıtlı talebe sayısı ise 1 milyon 738 bin 198’e ulaşmıştır. Mesleki eğitim merkezlerinde kâğıt üstünde haftada bir gün okula, 4 gün işyerine, gerçekte ise cumartesi günleri ve kimi zaman de pazar günü işyerlerinde çalıştırılan çocuk sayısı son 1 yılda 159 binden 1 milyon 300 bine ulaşmıştır.

“MESLEK LİSELERİNDE OKUL ORTAMINDA VE İŞLETMELERDE KAZA SAYISI YILDA 2 BİN 385’E YÜKSELDİ”

 • Ek olarak mesleki eğitim verilen kurumlarda çocuklarımız, iş kazası yaşama riski ile de karşı karşıya bırakılmaktadır. 2013’te meslek liselerinde okul ortamında ve işletmelerde 239 ‘iş kazası’ yaşanmışken 2019’da bu sayı 2 bin 385 terfi etti. Detaylı veri olmadığı için evlatların hangi kazaları yaşadıkları sonuçlarına ilişkin hiçbir izahat, veri yok. Çoğu zaman ziraat, inşaat, üretime dayalı firmalarda çocuk kayıpları gözlenmektedir. Çocuklarımız yoksulluktan kaynaklı okullarını kitleler hâlinde terk etmek zorunda bırakılmaktadır.

“SÖZ KONUSU ÇOCUKLARIMIZ OLUNCA ‘BÜTÇE YOK’ DENİYOR”

 • Söz mevzusu olan evlatlarımızın eğitim hakkı olduğunda ‘bütçe yok’ denilmekte, evlatlarımızın en temel hakları maliyet hesabı yapılmaktadır. Bütçe vardır ve bu bütçeyi ve ne yapılması icap ettiğini bugün buradan bir kez daha açıklıyoruz. Mesleki eğitim merkezlerinde işveren devlet katkısı, 9, 10, 11. sınıflarda olan ufaklıklara verilen asgari ücretin yüzde 30’u. 12’nci sınıflardaki ufaklıklara verilen asgari ücretin yüzde 50’si ve Ustalık Telafi Programı’na katılan yetişkinlere verilen asgari ücretin yüzde 50’si olan rakamlar, işsizlik fonundan karşılanmaktadır. Mesleki eğitim merkezlerindeki işveren devlet katkısı işverene değil, burada mesleki eğitim alan ufaklıklara karşılıksız eğitim desteği olarak verilmelidir. Hususi meslek liselerinin sahiplerine ise teşvik adı altında her yıl milyonlarca lira aktarılmaktadır. Hususi meslek liselerine verilen teşvike son verilmeli, bugüne dek hususi meslek lisesi sahiplerine verilen ücretler geri alınmalı, bu rakamlar açlık ve yoksulluk sınırı altında yaşayan ailelerin çocuklarına eğitim desteği olarak verilmeli, evlatların okullarına geri dönüşü sağlanmalıdır.

“ACİLEN EK BÜTÇE AÇIKLANMALI, EĞİTİME YETERLİ BÜTÇE AYRILMALI”

 • 1998’de eğitim yatırımlarına ayrılan bütçe yüzde 30,03’tü. Eğitim yatırımlarına 2002’de MEB bütçesinden yüzde 17,18 hisse ayrılmışken 2023 yılı için eğitim yatırımlarına ayrılan hisse 9,18’dir. 2022’de MEB bütçesinin merkezi yönetim bütçesine oranı yüzde 10,79 iken 2023 Mali Bütçe Kanunu Teklifi ile bu oran yüzde 9,64’e geriledi. Bütçedeki bu rakamlar ne olanakların daralması ne de seçeneksizliktir, bir tercihtir. Bu tercih, evlatlarımızın kamusal eğitim hakkından yana değildir. Acilen ek bütçe açıklaması yapılmalı, eğitime kafi bütçe ayrılmalıdır.

“OKULLARDA DEPREM İLE İLGİLİ ÖNLEMLER BİR AN ÖNCE ALINMALI”

 • MEB verilerine gore zelzele yönetmeliğinden ilkin inşa edilmiş okul sayısı 31 bin 307’dir. Son 10 yılda yalnızca 5 bine yakın okula depreme dayanıklılık testi uygulanmış, bunlardan bin 500’e yakın okul depreme dayanıklı olmadığı için yıkılmış, 2 bine yakın okul ise güçlendirilmiştir. Yalnız İstanbul, Ankara, İzmir, Bursa, Antalya benzer biçimde 10 büyük şehrimizde yıkılıp yapılmayan okul sayısı 234’tür. Bu okulların ihaleleri ödenek yokluğu sebebi öne sürülerek iptal edilmiştir. Sadece öteki taraftan hususi meslek lisesi sahiplerine teşvik adı altında milyonlarca lira aktarılmıştır. 25 Mayıs 2022 tarihinde bakanlık bütçesinden yalnızca Maarif Vakfı’na 1 miyar 871 milyon lira aktarılmıştır. 2023’te Maarif Vakfı’na 3,5 milyar TL kaynak öngörüldüğü de MEB Denklik Yönetmeliği’nde yer edinen değişiklikle açıklanmıştır. Zelzele gerçeğimiz son aşama açıkken, son yıllarda ülkemizin birçok yerinde art arda depremler yaşanıyorken bu gerçek yokmuş benzer biçimde davranılmasını kabul etmiyoruz. Söz mevzusu olan milyonlarca yaşamdır. Okullar, biz velilerin vergileri ile ayakta. Vergilerimizin bizlere ilişkin olan kamu kaynaklarının güvenli eğitim hakkı, yaşam hakkı için kullanılmasını istiyoruz. Bugün buradan yetkilileri bir kez daha uyarıyoruz. Okullarda depremle ilgili önlemler bir an ilkin alınmalı, zelzele riski sebebiyle yıkım sonucu verilen okullarda güçlendirme değil yıkım sonucu uygulanmalıdır.

“LAİK EĞİTİM TAMAMEN ORTADAN KALDIRILMIŞTIR”

 • Laik, kamusal, okul öncesi eğitim, tüm evlatlarımızın hakkıdır. Mecburi imam hatipleştirme, müfredat değişimi, okullaşma politikası, imtihan sistemi değişimleri, tarikatlarla eğitimde meydana getirilen protokol, iş birlikleri ile laik eğitim tamamen ortadan kaldırılmıştır. Son Ulusal Eğitim Şurası sonrası alınan kararla ise bu uygulamaların daha da ötesine geçilmiş, okul öncesi dini eğitim 4- 6 yaş Kur’an kurslarının yaygınlaştırılmasıyla 4 yaşa düşürülmüştür. Aralık 2021’de meydana gelen Şura sonrası okul öncesi dini eğitim cemiyet temelli kurumlar adı altında kısa süre içinde yüzde 153 oranında artırılmıştır. 2022- 2023 eğitim- öğretim yılının başlangıcında bu sayı 127 bin 258’e ulaşmıştır. Diyanet İşleri Başkanlığı ve Din Öğretimi Genel Müdürlüğü, MEB iş birliği ile her gün yeni açılışlar yapılmaktadır.
 • Açıklanan raporlar ek olarak okul öncesi dini eğitim veren kişilerin, okul öncesi eğitimi almayan kişilerden oluşmaması ve cemiyet temelli kurumlar adıyla oluşturulan yerlerin evlatlarımızın güvenliği açısından eğitim kurumu niteliğini taşımamasından kaynaklı yaşanılan sorunlara da dikkat çekmektedir. Anne-babalardan gelen bu eleştiriler, kaygılar da Diyanet İşleri Başkanlığı sayfalarında paylaşılmaktadır. Aslolan evlatlarımızın üstün yararıdır. 4-6 yaş arası çocuklarımız bilişsel, ruhsal gelişimi açısından soyut bilgiyi öğrenme döneminde olmadığı koşullarda bu sürecin uygulanması, yaşamlarında telafisi olmayan sonuçlara yol açacaktır. Okul öncesi dini eğitim uygulamasına son verilmeli, okul öncesi eğitim tüm çocuklarımıza parasız, kamusal, bilimsel, eşit eğitim sağlanmalıdır.

“HER ÇOCUĞUMUZUN ÖZGÜRCE DERS SEÇME HAKKI VARDIR”

 • Her yıl olduğu benzer biçimde ortaokullarda ve liselerde seçmeli ders tercihlerinin yapılacağı bir süreçte günlerdir öğretmenler, biz veliler evlatlarımızın ‘seçmeli dersleri’ seçme hakkı için savaşım ediyoruz. İl, ilçe ulusal eğitim müdürlükleri bir tek din derslerinin olduğu paylaşımları resmi sayfalarından açıklıyor, okullara yalnızca din derslerinin seçtirilmesi için yazılar, mesajlar gönderiliyor. Diyanet İşleri Başkanlığı, camilerde velilerin çocuklarını din derslerine yönlendirilmesi için açıklamalar yayınlıyor, müftülükler, dini yapılar, vakıflar eliyle faaliyetler yürütülüyor. Tüm velilere çağrımızdır. Her çocuğumuzun özgürce ders seçme hakkı vardır. Evlatlarımızın tercihleri haricinde ders seçmeye zorunlu bırakıldığı durumda tüm velileri derneğimize, şubelerimize ulaşmaya çağırıyoruz. Dernek olarak tüm uyarılarımıza, eylemlerimize karşın Öğretmenlik Meslek Kanunu, 3 Şubat 2022’de yasalaştı ve sonrasında kariyer basamakları imtihanı gerçekleştirildi. Öğretmenlerimiz ücretli, sözleşmeli ve kadrolu olarak ayrıştırılmışken mesele daha da büyütülerek aday, uzman, başöğretmen olarak derinleştirilmiştir. Öğretmenlik Meslek Kanunu, kariyer basamakları uygulaması iptal edilmelidir. Tüm öğretmenler için yoksulluk sınırının üstünde eşit işe eşit ücret, eşit haklar, kadrolu, güvenceli istihdam sağlanmalıdır.

“19 BİN 708 KÖY OKULU KAPATILDI”

 • 2002- 2022 döneminde 19 bin 708 köy okulu kapatıldı. Eğitime erişim en temel hak olmasına karşın köylerde yaşayan çocuklarımız okulsuz, öğretmensiz bırakıldı. Taşımalı eğitime zorunlu bırakıldı. 2022 verilerine gore ölçü açığının 120 bine ve ücretli öğretmen sayısının 86 bine yaklaşması, 20 bine yakın köy okulunun kapatılması ile öğretmen ihtiyacı her dönemden daha çok artmasına karşın kafi öğretmen ataması yapılmadı. 2021- 2022 yılı atama sayısı son 10 senenin averajı olan 40 bin 375’in altında kaldı. Çocuklarımız okulsuz, öğretmensiz, ataması yapılmayan öğretmenler ise hususi okullarda asgari ücretin dahi altında yada başka işlerde açlık sınırı altında emek harcama koşulları ile baş başa bırakıldı.
 • Geleceğine dair umudu kalmayan onlarca öğretmen yaşamına son verdi. Eğitim, kamusal bir hizmet ve toplumsal yarar üretmesi gerekiyor. Evlatlarımızın geleceğini, ortak geleceğimizi etkiliyor. Bu yüzden MEB’in devamlı olarak ‘bütçe olanaklarını, yetersizliğini’ gerekçe göstermesini kabul etmiyoruz. Evlatlarımızın öğretmen ihtiyacına karşın bütçede yüzde 1- 1,5 oranında bir artış dahi minimum 170 bin öğretmen ataması için kafi olabilecekken tercih bir kez daha evlatlarımızın kamusal eğitim hakkından yana kullanılmadı. Bir an ilkin minimum 100 bin öğretmen ataması yapılmalıdır.

“KAMUSAL EĞİTİMİ KAYBETTİĞİMİZ HER GÜN ORTAK GELECEĞİMİZİ KAYBEDİYORUZ”

 • Hususi okul sahiplerinin talebi doğrultusunda hususi okul ücretlerine yüzde 65 zam yapılmış oldu. Meydana getirilen zam, hususi okulların mühim bir bölümünde yalnızca okul tutarı ile sınırı olan kalmadı. Yiyecek, ulaşım, kırtasiye vb. kalemlere de yansıtıldı. Okul sayısı yetersizliği, öğrencilerin istediği okul türüne yerleşememesi, eğitimin laik, bilimsel niteliğinin ortadan kaldırılması benzer biçimde nedenlerle veliler, hususi okullara zorunlu bırakıldı, gelirlerinin mühim bir bölümünü hususi okullara vermek mecburiyetinde bırakıldı. Hususi öğretim kurumlarında çalışan öğretmenler ise asgari ücret hatta sözleşmeleri gerekçe gösterilerek asgari ücretin dahi altında emek harcama koşulları ile karşı karşıya. Hususi okullar evlatlarımızın eğitim hakkı, öğretmenlerin emeklerinin sömürü çemberi. Hususi okulların olanakları ile kamu okullarının olanaklarının eşitsizliği ise eğitimde yaşanılan eşitsizliği her geçen gün daha da artırmaktadır.
 • Türkiye’de etkinlik yürüten hususi okul sayısı üstün dereceli bir düzeye ulaşmıştır. 2012, 4+ 4+ 4 uygulaması öncesinde Türkiye’de 4 bin 664 hususi okul bulunmaktayken 2022 yılı itibarıyla hususi okul sayısı 14 bin 179’a; talebe sayısı ise ortalama 2,5 kat artarak 535 bin 788’den 1 milyon 578 bin 233’e terfi etmiştir. Kamusal eğitimi kaybettiğimiz her gün ortak geleceğimizi kaybediyoruz. Hususi okul sahiplerine ‘teşvik’ adı altında aktarılan ücretler, kamu okullarına aktarılmalıdır. Hususi okullar kamulaştırılmalı, tüm çocuklarımıza eşit, kamusal eğitim hakkı sağlanmalı, tüm öğretmenlere eşit haklara, eşit tutara haiz koşullarda kadrolu, güvenceli emek harcama koşulları sağlanmalıdır. Biz veliler her yeni güne kaygıyla başlıyoruz. Evlatlarımızın okullara aç gitmediği, yoksulluktan kaynaklı okullarını terk etmek zorunda bırakılmadığı, çocuk yaşta işçileştirilmediği, zelzele riski sebebiyle yaşamlarına ilişkin kaygı taşımadığı, okulsuz, öğretmensiz kalmadığı, laik, kamusal eğitim hakları için savaşım etmeye devam edeceğiz.”

MEB’E BOL “1 PUANLI” KARNE

Açıklamanın arkasından MEB için hazırlanan dönem karnesinin olduğu pankart yayınlandı. Karneye gore MEB’e, tarikat ve cemaatlerle ilişkilerde, değerler ve din istismarı edebiyatında, eğitimde özelleştirme uygulamalarında ve eğitimde kadrolaşma ve liyakatsizlikte 5 puan verildi. Buna rağmen etik eğitimde, laiklik ve bilim uygulamalarında, demokrasi ve insan haklarında 1 puan verilerek başarısız sayıldı. Ek olarak MEB’in okumuş olduğu kitap sayısı kısmına (0) yazıldı.

Yoruma kapalı.

Bebek Bakıcısı - Omegle - Sohbet Odaları -
uaeupdates.com deneme bonusu veren siteler deneme bonusu veren siteler deneme bonusu radabet giriş Puff langstoninstitute.org gaziantep bayan escort antep escort