Alevi-Bektaşi Kültür ve Cemevi Başkanlığı’nın görev ve yetkileri Resmi Gazete’de

Kültür ve Gezim Bakanlığı bünyesinde “Alevi-Bektaşi Kültür ve Cemevi Başkanlığı” kurulmasına ilişkin Cumhurbaşkanlığı Kararnamesi, Resmi Gazete’de yayımlandı.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan imzasıyla piyasaya çıkan Bazı Cumhurbaşkanlığı Kararnamelerinde Değişim Yapılması Hakkında Cumhurbaşkanlığı Kararnamesine bakılırsa, Kültür ve Gezim Bakanlığının görev ve yetkileri arasına “Alevi-Bektaşi kültürünün araştırılması ve cemevleriyle ilgili iş ve işlemleri yürütmek” eklendi.

Bakanlık bünyesinde Alevi-Bektaşi Kültür ve Cemevi Başkanlığı kurulurken, görev ve yetkileri şöyleki sıralandı:

“Cemevlerinin ve ihtiyaçlarının belirlenmesine yönelik emekler yapmak, cemevlerindeki hizmetlerin etkin ve verimli yürütülmesini koordine etmek. Cemevlerinin Başkanlıkça belirlenen hizmetlerinin gördürülmesi için mahalli yönetimlere yada yatırım seyretme ve koordinasyon başkanlıklarına ödenek aktarımına ilişkin iş ve işlemleri yürütmek. Alevi-Bektaşilik hakkında tüm yönleriyle, toplumsal ve beşeri bilimler bütünlüğü içinde bilimsel araştırmalar yapmak, yaptırmak ve bu mevzularda seminer, bilimsel toplantı, konuşma ve benzeri ulusal ve internasyonal etkinlikler düzenlemek. Emsalsiz data üretimi için uygun ortamlar hazırlamak, yayınlar yapmak ve bu alandaki emek harcamaları desteklemek. Alevi-Bektaşilikle ilgili bilimsel nitelikli faaliyetleri desteklemek amacıyla üniversiteler ve ilgili kurum ve kuruluşlarla ortaklık yapmak. Alevi-Bektaşiliği yurt içinde ve yurt haricinde bilimsel yönüyle araştırmak, derlemek ve bu amaçla meydana getirilen emek harcamaları desteklemek. Görev alanı kapsamında ulusal ve internasyonal kurum ve kuruluşların bilimsel çalışmalarını ve bu alandaki yayınlarını kovuşturmak, lüzumlu görülenleri çeviri ettirerek basılmasını ve yayımlanmasını sağlamak. Alevi-Bektaşilikle ilgili eğitim ve kültür faaliyetlerini yürütmek ve desteklemek. Bakan tarafınca verilen öteki görevleri yapmak.”

BAŞKAN VE 11 ÜYEDEN OLUŞAN DANIŞMA KURULU KURULACAK

Alevi-Bektaşi Kültür ve Cemevi Başkanlığının görev alanındaki çalışmalarını değerlendirmek ve önerilerini Başkanlığa bildirmek suretiyle Danışma Kurulu kurulacak.

Danışma Kurulu, başkan ve 11 üyeden oluşacak. Alevi-Bektaşi Kültür ve Cemevi Başkanı, Danışma Kurulunun da başkanı olacak. Danışma Kurulu üyeleri, Alevi-Bektaşilik yolunda temayüz etmiş kişiler ile Başkanlığın görev alanına giren mevzularda araştırma ve emek harcamaları bulunanlardan Cumhurbaşkanınca 3 yıllığına seçilecek. Bakan lüzumlu görmüş olduğu hallerde Danışma Kuruluna başkanlık edebilecek.

Danışma Kurulu üyelerinin ve toplantıya çağrı edilen kişilerin ulaşım ve konaklama giderleri Bakanlık bütçesinden karşılanacak. Danışma Kurulunun emek verme usul ve esasları Bakanlıkça çıkarılan yönetmelikle belirlenecek.

Alevi-Bektaşi Kültür ve Cemevi Başkanı ve Alevi-Bektaşi Kültür ve Cemevi Başkan Yardımcısı, mali ve toplumsal hak ve yardımlar ile öteki özlük hakları bakımından 375 sayılı Kanun Hükmünde Kararnamenin ek 30’uncu maddesi uyarınca sırasıyla strateji geliştirme başkanı ve bakanlık genel müdür yardımcısına denk olacak.

Yoruma kapalı.

Bebek Bakıcısı
uaeupdates.com deneme bonusu veren siteler deneme bonusu veren siteler deneme bonusu veren siteler seo paket casibom